Strona główna
O firmie
Oferta
Aktualności
Przykładowe realizacje
Kontakt
Twoje pytania
O firmie
Oferta
Kontakt

ELWOZ Sp. z o.o - Oddział Sierakowice rozpoczęła swoją działalność w branży komunalnej dnia 2 kwietnia 1996r.

Początkowo firma obsługiwała jedynie gminę Sierakowice w zakresie wywozu odpadów stałych. W kolejnych latach poszerzono ofertę usług komunalnych a także zwiększono obszar działalności.

Obecnie ELWOZ Sp. z o.o - Oddział Sierakowice prowadzi działalność na terenie kilkunastu gmin z terenu województwa pomorskiego.

ELWOZ Sp. z o.o - Oddział Sierakowice czynnie wspiera działania podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Prowadzone działania mają zachęcić mieszkańców do zgodnego z prawem postępowania z odpadami oraz przekonać do segregowania odpadów tak, aby jak najmniejsza ich część trafiała na składowiska.

Polityka systemu zarządzania środowiskowego

Firma ELWOZ sp. z o.o. świadcząca usługi w zakresie wywozu i utylizacji odpadów, utrzymywania czystości, zieleni oraz zimowego utrzymywania dróg, wychodząc na przeciw wymaganiom rynku, a także rozumiejąc wpływ swojej działalności na otaczające środowisko, wdrożyła system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.
 

W zakrsie swojej działalności Firma stale doskonali sie w nastepujacych obszarach:
- poprawianie jakości realizowanych usług dla zwiększenia satysfakcji klientów,
- zapobieganiu a tam gdzie to możliwe ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska,
- maksymalizacji odzysku i recyklingu odpadów,
- zwiększeniu efektywności wykorzystywania zasobów w czasie działania firmy,
- stałego podnoszenia wiedzy i kwalifikacji wszystkich pracowników w zakresie zarządzania środowiskowego. W celu spełnienia powyższych zobowiązań wszelkie działania firmy są planowane i oceniane pod kątem stopnia ich realizacji i osiągania celów i zadań.
 

Jednocześnie firma ELWOZ sp. z o.o. zapewnia, że jej działalność jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi wymaganiami. Naczelną zasadą obowiązujacą w przedsiębiorstwie jest zwiękaszanie efektywności pracy oraz propagowanie proekologicznego stylu myślenia wśród wszystkich naszych pracowników. Polityka środowiskowa jest powszechnie dostępna a pracownicy zostali z nią zapoznani.
 

V-ce Prezes Zarządu

Mirosław Myszk